Zaginiony park

 

Teren parku obecnie
Teren parku obecnie

Przyglądając się okolicy szpitala im. Jana Jonstona w Lubinie, trudno oprzeć się wrażeniu że został on jakby wbudowany w roślinność znacznie starszą  niż on sam. W rzeczywistości teren, na którym obecnie porozrzucane są budynki kompleksu, był niegdyś dużym miejskim parkiem. Przechadzając się wśród starych drzew wciąż można dostrzec wiele z zamysłu dawnych budowniczych.

 

Plan parku
Plan parku

Park Schillera nazwany na cześć niemieckiego poety Friedricha Schillera, autora m.in. „Ody do radości”, powstał w 1905 r. w setną rocznice śmierci artysty. Był jednym z pierwszych dzieł zatrudnionego w 1901 r. na stanowisku miejskiego ogrodnika Hermana Marksa. Lubin nie posiadał publicznych przestrzeni zieleni miejskiej, wkrótce miało się to zmienić za sprawą nowego ogrodnika, który zaprojektował większość ogrodów i parków w mieście. Wiele z tych założeń w mniejszym lub większym stopniu przetrwało do dnia dzisiejszego.

 

Schiller park

 

Powierzchnie parku Schillera uformowano w liczne wzniesienia, które wraz z porozrzucanymi głazami imitowały pasmo Karkonoszy. Park z swoimi uroczymi zakątkami szybko stał się popularnym miejscem wypoczynku lubinian.

Tyle historii, dzisiaj miejsce to tętni życiem Regionalnego Centrum Zdrowia, przechodzącego obecnie gwałtowną rozbudowę. Zadziwiające jest jak wiele śladów przeszłości tego miejsca, pomimo upływu czasu wciąż można tu odnaleźć. Jednym z takich reliktów jest pęknięty, obrobiony na kształt ławeczki kamień. Na jednym z jego boków widnieje skrót od nazwy Towarzystwa Karkonoskiego – R.G.V, oraz data z nazwą miasta – Lüben 1910r. Być może ławeczka została ustawiona z okazji jakiegoś ważnego wydarzenia lub jubileuszu towarzystwa.

Ławeczka część pierwsza...
Ławeczka część pierwsza…
... i druga
… i druga

Wśród roślinności można dostrzec zarys dawnych alei parkowych. Nasadzone wzdłuż nieistniejących ścieżek drzewa tworzą charakterystyczne szpalery. Przechodząc się jednym z nich, nie trudno wyobrazić sobie jak to miejsce mogło wyglądać kiedyś.

szpaler drzew wyznaczający dawna aleje parkową
szpaler drzew wyznaczający dawna aleje parkową

W bezpośrednim sąsiedztwie głównego budynku szpitala znajduje się krąg kamieni. Na jednym z nich widać litery układające się w fragmenty wyrazów. Zdanie w całości brzmiało „Bürger, schützt eure Anlagen!”, w wolnym tłumaczeniu „Mieszkańcy chronią swoje miejsca”, dzisiaj napisalibyśmy „Szanuj Zieleń”, Mogło to być upomnienie, prośba aby szanować prace włożoną w powstanie parku. Gdzie pozostałe fragmenty głazu? Czy któryś z sąsiednich kamieni skrywa na niewidocznej stronie resztę komunikatu?

 

Kamień z wykutym napisem.
Kamień z wykutym napisem.

Miejsca tak dobrze znane, mijane codziennie, które wydawałoby się nie mają żadnych tajemnic. Często mają ciekawą historię. Zachęcam do rozejrzenia się po okolicy i do dzielenia się swoimi odkryciami. Czasem jakiś kamień czy drzewo mogą wiele powiedzieć o przeszłości naszego miasta. Wystarczy tylko trochę zwolnic i rozejrzeć się.

Ten głaz obecnie znajduje się przy Muzeum Ziemi Lubińskiej.
Ten głaz dzisiaj znajduje się przy Muzeum Ziemi Lubińskiej.
Plac Liczyrzepy.
Plac Liczyrzepy.
Widok z wzgórza Schillera.
Widok z wzgórza Schillera.

 

Żródła:

http://www.lueben-damals.de/

http://dolny-slask.org.pl/